Општи карактеристики

INNO-TDS Matrix

Трансдермален раствор за мезотерапија за ревитализација и детоксикација.