Општи карактеристики
INNO-TDS Silicium

Есенцијална градивна материја на сврзното ткиво, присутна во еластинот, колагенот, протеогликаните и гликопротеините. Ја стимулира активноста на фибробластите и директно ја поттикнува липолизата.