Општи карактеристики

INNO-TDS Tracer

Учествува во синтеза на бројни клеточни елементи, го намалува бројот на слободни радикали и дејствува во борба против фотостареење на кожата.