Општи карактеристики
 • Корекција на фините линии и површинските брчки (околу очите, носот и устата)
 • Пополнување на средно длабоки и длабоки назо лабијални брчки, измазнување на збрчкани и
  виснати делови, марионетни линии, брчки на образи и чело, корекција на линијата на носот и
  подигање на врвот на носот, корекција на формата на ушната школка.
 • Подмладување на дланките вклучувајќи третман за зголемување на волуменот на задната страна
  од дланките.
Технички карактеристики
 • Индициран за длабоки и многу длабоки бори,усни за зголемување на волумен.
 • Се аплицира во многу длабок дермис.
 • Концентрација  24 мг/г