Општи карактеристики
STYLAGE® SPECIAL LIPS

  • Зголемување на волуменот на усните.
  • Дефинирање и корекција на контурите на усните.
  • Корегирање на диспропорционална големина на горна и долна усна.
  • Намалување на линиите од пушење или периоралните линии над горната усна.
  • Обновување на хидратацијата на усните (третман за црвени суви усни).
Технички карактеристики
  • Индициран за обликување и зголемување на волуменот на усните.
  • Се аплицира во и/или околу усните.
  • Концентрација  18,5 мг/г.