Општи карактеристики
Stylage XL

  • Обновување на изгубениот волумен на лицето.
  • Обновување на лицевите контури.
  • Зголемување на областа на јаболчниците.
  • Третман на средно тешка до тешка опуштеност на лицето и спуштени очни капаци (висење на кожата).
Технички карактеристики
  • Индициран за надополнување на волуменот на лицето.
  • Се аплицира во многу длабок дермис и во субкутално ткиво.
  • Концентрација  26 мг/г.