International Dental & Aesthetic Marathon 

Веледрогерија и едукативен центар Орто Дента ЕС со голем меѓународен настан од областа на стоматологијата и естетската медицина на тема “International Dental & Aesthetic Marathon” кој ќе се одржи на 07.10.2023 година во хотел Holiday Inn, Скопје.

На настанот ќе присуствуваат врвни професионалци од земјата и странство кои ќе го споделат своето знаење и експертиза. Дополнително ќе бидат одржани и работилници на кои ќе се работи на пациенти во живо.
 
За повеќе информации посетете ја нашата официјална страна за настанот https://subscribepage.io/ortodentaes-event

Нашите предавачи

Спец. Д-р Маркус Бешнид

Специјалист по имплантологија и протетика

Спец. Д-р Марина Столиќ

Специјалист по пластична, реконструктивна и естетска хирургија

Доц. Д-р Неда Стефановиќ

Специјалист по ортодонција

Д-р Александар Трајаноски

Доктор по општа стоматологија.

Проф. Д-р Наташа Н. Јакоба

Специјалист по парадонтологија.

Спец. Д-р Слободан Ѓеоргиев

Специјалист по имплантологија и лицева естеттика

Спец. Д-р Елена В. Ѓеоргиева

Специјалист по ортодонција

Спец. Д-р Виктор Стефановски

Специјалист по протетика

Д-р Ангел Андоновски

Доктор по стоматолошка протетика,

Спонзори

Котизација