25.09.2021

Нарушување и третман на темпоромандибуларниот зглоб.

Спец. Д-р Елена Василевска Ѓеоргиева