14/08/2017

ИСО 9001:2015, стандардизиран и загарантиран квалитет (ISO 9001:2015, standardized and guaranteed quality)

Квалитетот, посветеноста и професионалноста спрема нашите клиенти се темелот на Дента ЕС.
Сертификатот ИСО 9001:2015 е само уште еден доказ дека нашиот тим гарантира квалитет за секоја услуга.

(The quality, the commitment and the professionalism towards our clients are the foundation of Denta ES. The certificate ISO 9001:2015 is just one more proof that our team guarantees quality for every service we provide.)

Пациенти