Општи карактеристики

INNO-TDS Hyaluaronic acid

Производот ја стимулира биоревитализација на кожата, давајќи и потпора.