Општи карактеристики

INNO-TDS Hyaluronidase 1500

Делува на деполимеризација на адипоцити кај хидролиподистрофија. Исто така поседува високо ниво на ензимска активност.