Општи карактеристики

INNO-TDS Slimming

Комбинација од липоактивни состојки кои ги мобилизираат масните киселини и го поттикнуваат нивниот метаболизам.