Едукативен ценар Орто Дента ЕС

Покрај продажбата на врвни материјали за стоматолошка практика и фацијална естетика, во „Орто Дента ЕС“ едукативниот центар организираме курсеви по ортодонција, орална хирургија и имплантологија, апликација на хијалуронски филери, апликација на ботулинум токсин, апликација на мезоконци и курсеви за мезотерапија и хемиски пилинзи.

До сега се организирани над 50 курсеви за апликација на хијалуронски филери, над 30 курсеви за Botulinum toxin, над 50 ортодонски курсеви и над 20 курсеви за мезотерапија и хемиски пилинзи. На секој од курсевите учество земаат 5 до 6 учесници кои добиваат поддршка од нашите висококвалификувани едукатори.

Нашиот тим

Спец. Д-р Слободан Ѓеоргиев

Специјалист по орална хирургија и имплантологија

Едукатор

Бобан Стојаноски

Менаџер за продажба и едукации

Спец. Д-р Елена В. Ѓеоргиева

Специјалист по ортодонција, лиценциран едукатор за системот Damon

Едукатор

Елена Петров

Едукатор за мезотерапија и хемиски пилинзи

Едукатор

Спец. Д-р Марина Столиќ

Специјалист по пластична, реконструктивна и естетска хирургија

Едукатор

Елена Темелковска

Административен и финансиски соработник

Партнери

НАСТАНИ КОИ СЛЕДУВААТ

19.06.2023

Специјализантски курс по ортодонција. ll дел


07.07-08.07.2023

Курс за апликација на Botulinum Toxin.


24.05.2023

Тренинг за техники на апликација на хијалуронски филери во уста.


19.05.2023

Специјализантски курс по ортодонција. l дел


05.05-06.05.2023

Курс за апликација на хијалуронски филери.


08.04-09.04.2023

Курс за мезотерапија за доктори.


31.03 – 01.04.2023

Курс за апликација на Botulinum Toxin.


18.03.2023

Тренинг за апликација на хијалуронски филер во подочници.


 

Хијалуронски филери

Курсеви за апликација на хијалуронски филери: почетен курс, напредни курсеви, како и курсеви за одредена регија и големи стручни предавања на темата. Курсевите се наменети за доктори од сите области заинтересирани за апликација на хијалуронски филери.

Следен курс: 17 и 18 Ноември 2023

Botulinum toxin

Курсеви за апликација на botulinum toxin наменети за доктори од сите области заинтересирани за апликација на botulinum toxin. По завршувањето на оваа едукација, учесниците ја совладуваат умешноста за употреба на botullinum toxin на лице, како и за примена на истиот во областа на стоматологијата во решавање на "gummy smile" и бруксизам.

Следен курс: 7 и 8 Јули 2023

Damon курсеви

Почетни и напредни DAMON курсеви наменети за специјалисти и специјализанти по ортодонција. Времето на конвенционалната терапија изминува. Овозможете им на Вашите пациенти третман без рецидиви, скоро неекстракционен, со биолошки благи сили и сето тоа за -30% пократко од времето на класичниот третман,контроли на 2-3 месеци, овозможете им терапија со Damon System!

Следен курс: 13 и 14 Октомври 2023

Мезо конци

Курсеви за апликација на мезо конци наменети за дерматолози, пластични хирурзи, стоматолози и доктори кои работат во областа на естетската медицина, кои сакаат да го збогатат своето знаење и начини за целосно моделирање на хармонично лице.

Следен курс: 06 и 07 Октомври 2023

ТМД Курс

Курсеви за темпоромандибуларен зглоб - ТМД: дијагноза, со посебен фокус на точниот ефект врз патологијата на виличниот зглоб и положбата на забите и неговото влијание во држењето на телото кај децата, анатомија и патологија, рентген и компјутерска дијагноза, развој на виличните зглобови и малоклузијата што доведуваат до патологија, практични демонстрации и вежби, splint-терапија, hands-on вежби и филозофија зад оваа терапија, oртодонтски третман кај деца и пациенти со ТМЗ патологија и т.н.

Мезотерапија и хемиски пилинг

Курсеви за мезотерапија и хемиски пилинзи составени од теоретски и практичен дел. Мезотерапија како постапка, начини на апликација и мезотераписки коктели кои се употребуваат при третман. Хемиски пилинзи, принципи за работа и нивната апликација во секојдневна пракса.

Следен курс: 8 Октомври 2022

Импланти

Курсеви за поставување на дентални импланти наменети за орални хирурзи и стоматолози заинтересирани за орална хирургија и имплантологија. Теоретски дел се содржи од анатомија на вилици, новитети, инцизии и сутури, основи на имплантација, план и терапија на комплексни случаи, очекувани резултати и компликации. Практичниот дел се состои од постава на импланти во дистална регија и постава на импланти во фронтална регија.

Специјализантски курс

Специјализантски курс по ортодонција наменет за сите специјализанти по ортодонција.